Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Leveringsvoorwaarden
 3. Garantie
 4. Prijzen
 5. Leveringskosten
 6. Levertijd
 7. Betaling
 8. Reclames en aansprakelijkheid
 9. Bestellingen/communicatie
 10. Wederverkoop
 11. Geschillen

Identiteit van de ondernemer

MSK-Podiamed B.V.
Handelend onder de naam/namen: MSK-Podiamed

Vestigings- & bezoekadres:

MSK-Podiamed B.V.  Ambacht 6  5301 KW  Zaltbommel  tel 088-0067600 (hoofdvestiging)

email: info@msk-podiamed.nl 

website-webshop:www.msk-podiamed.nl

Openingstijden MSK-Podiamed  Zaltbommel (hoofdvestiging)

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.
1e zaterdag van de maand van 9.30 tot 13.30 uur

MSK-Podiamed B.V. Dotterbloemstraat 20  3053 JV  Rotterdam tel. 088-0067600

email: info@msk-podiamed.nl
website: www.podiamed.nl
webshop: www.msk-podiamed.nl

Openingstijden MSK-Podiamed Rotterdam

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30-13.00 uur

MSK-Podiamed-Shop Almelo  Parmentierweg 18  7602 PW  Almelo  tel: 088-0067600

email: info@msk-podiamed.nl
website-webshop: www.msk-podiamed.nl

Openingstijden MSK-Podiamed Shop Almelo

Maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

Onze shop is gevestigd in het pand van Pediroda

KvK-nummer 30031767
Btw-identificatienummer Nederland: NL0099.53.012.B01

Leveringsvoorwaarden MSK-Podiamed

Op al onze aanbiedingen, offertes en leveringen zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Garantie

De garantie op elektrische apparaten geldt alleen als deze apparaten oordeelkundig worden behandeld en niet door anderen dan door de  technische dienst van MSK-Podiamed B.V. of, na uitdrukkelijke toestemming van MSK-Podiamed B.V.,  door een door MSK-Podiamed B.V. aangewezen technische dienst.

Op alle geleverde apparatuur, meubilair en andere producten is de standaard fabrieks-garantie (1 jaar) van toepassing. Tenzij anders is vermeld. Wij adviseren om jaarlijks onderhoud te laten doen aan uw machine, deze valt niet onder de garantie (de kosten van een service beurt kunt u bij ons opvragen).

Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricage fouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc.

Zeker niet onder fabrieksgarantie vallen: schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening – beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.-beschadigingen aan lagers ( bijv. bij pedicure apparaten) – kapotte zekeringen – kabelbreuk – schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen – losgeraakte stekkers en verbindingen – reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. – losse onderdelen zoals electroden, borstels, flesjes etc.

Reparaties

Bij reparaties kunnen worden berekend:

 • Uurloon monteur
 • Transport- verzend- of voorrijkosten
 • Gebruikte onderdelen

Op reparaties zit 3 maanden garantie, deze garantie is alleen geldig op de vervangen onderdelen.

Er bestaat de mogelijkheid een Reserve- huurapparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen en terug ) komen voor rekening van de klant. Kosten voor een huurmotor € 3.= per dag.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.  De BTW bedraagt 21% en 9% voor medische hulpmiddelen. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de termijn zoals vermeld in de showroom of advertentie. Tijdens actieperiodes komen de andere kortingen te vervallen en gelden de kortingen zoals op dat moment per nieuwsbrief/beursfolder gecommuniceerd. De 4 + 1, 11 +1 en 12 +1 acties etc. blijven alleen gelden indien er geen andere kortingen op de producten zijn in die periode.

Aanbiedingen zijn nooit geldig op

AV/RVG- middelen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ook de technische dienst is uitgesloten van acties en kortingen. Voor het meest actuele prijsniveau verwijzen wij u naar www.msk-podiamed.nl

MSK-Podiamed behoudt zich het recht voor fouten op de webshop aan te passen, te corrigeren en de juiste prijs aan de klant door te berekenen.

Leveringskosten

 1. Voor orders (pakketten tot 20 kg) binnen Nederland: Orders boven de € 75,00 levering franco huis*. Voor orders (pakketten tot 20 kg) binnen Nederland tussen € 29,00 en € 75,00 netto zijn de leveringskosten € 3,75*.

Beneden € 29,00 netto zijn de leveringskosten € 8,00*.

MSK-Podiamed behoudt zich het recht naleveringen te annuleren.

Bij pakketten boven 21 kg berekenen wij  extra leveringskosten per extra pakket wat wij aan moeten maken.  U ontvangt hiervan achteraf een extra factuur.

* De verzendkosten worden berekend over het netto orderbedrag (dus na aftrek van alle kortingen) en zijn geldig op pakketten tot 20 kg.

* Bij leveringen van pakketten met vloeistoffen boven de 20 kg worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht het orderbedrag.

* Voor de categorie praktijkinrichtingen en alles wat op een pallet verstuurd moet worden gelden afwijkende tarieven.

Informeer hiernaar bij MSK-Podiamed B.V.

 1. Voor orders (pakketten) naar België: beneden € 160,00 netto zijn de leveringskosten € 8,95*. Orders boven de € 160,00 netto levering franco huis. MSK-Podiamed behoudt zich het recht na leveringen te annuleren.

* De verzendkosten worden berekend over het netto orderbedrag (dus na aftrek van alle kortingen).

* Bij leveringen van pakketten met vloeistoffen boven de 20 kg worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht orderbedrag.

* Voor de categorie praktijkinrichtingen en palletzendingen gelden afwijkende tarieven. Informeer hiernaar bij MSK-Podiamed B.V. De verzending is altijd voor rekening en risico klant.

 1. Transport- en installatiekosten behandelstoelen en apparatuur levering begane grond € 150,00. Indien de levering door meer personen gedaan dient te worden (bijvoorbeeld bij levering op verdieping) dan worden er per extra persoon € 150,00 in rekening gebracht. U dient vooraf aan te geven of en hoeveel extra personen er door ons moeten worden geregeld.

 1. Voor orders die per brievenbuspost verzonden kunnen worden hanteren wij de geldende portokosten vermeerderd met administratiekosten. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

Verzendkosten en orderbedragen zijn exclusief BTW.

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud – goederen blijven na aflevering eigendom van MSK-Podiamed B.V. totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig zijn voldaan.

Levertijd

Bestellingen die wij ontvangen worden in de regel binnen 1 á 2 werkdagen door ons verstuurd. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen tijdens beurs- actie- en/of vakantieperiodes en drukte bij Post NL houdt u dan rekening met een langere levertijd. Voor praktijkinrichtingen gelden afwijkende levertijden. Informeer hiernaar bij MSK-Podiamed B.V. Aan overschrijding van de levertijd kunt u geen rechten ontlenen.

Betaling

Bij afhalen van producten in de showroom dient contant of per pin te worden afgerekend. Leveringen webshop kunnen middels automatische incasso of IDEAL worden voldaan. Meubels, motoren en overige praktijkinrichting(en) dienen vooraf betaald te worden of contant of per pin bij aflevering te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt MSK-Podiamed B.V. het recht om extra administratiekosten en rente  aan de afnemer door te berekenen.

Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MSK-Podiamed B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen na de aflevering,

althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij aflevering en installatie van Meubilair, behandelstoelen, units en overige praktijkinrichting(en) door MSK-Podiamed wordt na installatie samen met de klant een formulier ondertekend dat de spullen in goede orde zijn ontvangen. Hierna kan MSK-Podiamed niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele beschadigingen en/of mankementen (buiten fabrieksfouten om) aan de ontvangen goederen.

 1. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MSK-Podiamed B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.
 2. Indien u een product om welke reden dan ook na ontvangst niet wilt behouden, heeft u het recht het product binnen 8 werkdagen na aflevering aan MSK-Podiamed B.V. te retourneren. U dient een retourformulier aan te vragen bij MSK-Podiamed BV. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 3. Indien de bestelling door transportschade bij u aankomt, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen tezamen met fotomateriaal, zodat wij de schade kunnen verhalen bij de vervoerder. U kunt dit doen door een email te sturen aan info@msk-podiamed.nl

Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MSK-Podiamed B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MSK-Podiamed B.V. is MSK-Podiamed B.V.

niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MSK-Podiamed B.V.

Wederverkoop

Wederverkoop mag alleen indien hiervoor door MSK-Podiamed B.V. schriftelijke toestemming is gegeven en volgens de daarop vermelde voorwaarden. Producten van MSK-Podiamed B.V. mogen nooit voor wederverkoop aangeboden op websites als bol.com of andere partijen die rechtstreeks aan particulieren verkopen.

Geschillen

Afwikkeling van geschillen zullen geschieden volgens Nederlands recht.

In winkelmand